успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

РегистрацияЗабыли пароль?
успешный текст
ошибка текст

Он будет вашим логином

не менее 6 символов

не менее 6 символов

успешный текст
ошибка текст
успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

Забыли пароль?

Если вы забыли пароль, мы вышлем вам его на email

успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

Некоторое описание

Регистрация
КОНТАКТЫ

Вы можете связаться с сотрудником коммерческого отдела по одному из следующих телефонов:

+38(057)752-45-79

+38(057)752-31-58

+38(057)752-45-99

На любой Ваш вопрос мы с удовольствием ответим по следующему электронному адресу:
director@kharkovreachem.com.ua

Информация эмитента

Название документа Посмотреть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік открыть
Файл підпису «Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік» открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік у машиночитальному форматі открыть
Файл підпису «Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік у машиночитальному форматі» открыть
Особлива інформація емітента 05.04.2021 открыть
Файл підпису «Особлива інформація емітента 05.04.2021″ открыть
Особлива інформація емітента 05.04.2021 у машиночитальному форматі открыть
Файл підпису «Особлива інформація емітента 05.04.2021 у машиночитальному форматі» открыть
Повідомлення про кількість голосуючих акцій на загальних зборах 05.04.2021 открыть
Файл підпису Повідомлення про кількість голосуючих акцій на загальних зборах 05.04.2021 открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 05.04.2021 открыть
Файл підпису Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 05.04.2021 открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 23.04.2019 открыть
Файл підпису «Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 10.06.2020″ открыть
Особлива інформація емітента 23.04.2020 открыть
Файл підпису Особлива інформація емітента 23.04.2020 открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 открыть
Файл підпису Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 открыть
Особлива інформація емітента 25.02.2020 открыть
Файл підпису Особлива інформація емітента 25.02.2020 открыть
Повідомлення про особливу інформацію емітента 25.02.2020 открыть
Файл підпису повідомлення про особливу інформацію емітента 25.02.2020 открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 23.04.2019 открыть
Файл підпису «Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік 23.04.2019″ открыть
Повідомлення про кількість голосуючих акцій станом на 19.04.2019р. від 22.04.2019 открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2019р.від 14.03.2019 открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 20.04.2018 открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 19.04.2018р. открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік 10.04.2017 открыть
Особлива інформація емітента 31.03.2017 открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30.03.2017р. открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.04.2016р. открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.04.2015р. открыть
Повідомлення про виникнення особливої інформації 29.04.2014 открыть
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік открыть
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.04.2014р. открыть
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2012 рік открыть
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва(частина 2)за 2012 рік открыть
Інформація щодо вартості чистих активів емітента за 2012 рік открыть
Інформація про стан корпоративного управління за 2012 рік открыть
Інформація про стан корпоративного управління(частина 2) за 2012 рік открыть
Інформація про стан корпоративного управління(частина 3) за 2012 рік открыть
Інформація про стан корпоративного управління(частина 4)за 2012 рік открыть
Інформація про стан корпоративного управління(частина 5)за 2012 рік открыть
Інформація про стан корпоративного управління(частина 6)за 2012 рік открыть
Звіт про корпоративне управління за 2012 рік открыть
Основні відомості про емітента за 2012 рік открыть
Інформація про державну реєстрацію емітента за 2012 рік открыть
Банки, що обслуговують емітента за 2012 рік открыть
Основні види діяльності за 2012 рік открыть
Звіт про фінансові результати за 2012 рік открыть
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент за 2012 рік открыть
Опис бізнесу за 2012 рік открыть
Інформація про органи управління емітента за 2012 рік открыть
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента за 2012 рік открыть
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента за 2012 рік открыть
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента за 2012 рік открыть
Відомості про цінні папери емітента за 2012 рік открыть
Інформація про посадових осіб емітента за 2012 рік открыть
Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів за 2012 рік открыть
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці за 2012 рік открыть
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв ) за 2012 рік открыть
Інформація про загальні збори акціонерів за 2012 рік открыть